na obsah

Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace Frydrych spol. s r.o. je vytvořena s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Splňuje všechna důležitá pravidla nejznámějších metodik v ČR - Blind Friendly Web, Pravidla pro tvorbu přístupného webu, vydaná MI, a WCAG 1.0.

Struktura obsahu i layoutu je vytvořena validním kódem XHTML 1.0 Strict, vizuální prezentace pomocí kaskádových stylů CSS 2.

Pro hodnoty atributů značkovacího jazyka a vlastností stylových předpisů na tomto webu jsou použity relativní jednotky místo absolutních, čímž je zajištěno, že jeho obsah lze jednoduše zvětšovat či zmenšovat pomocí standardních nástrojů webových prohlížečů.

Webové stránky Frydrych spol. s r.o. jsou optimalizovány pro prohlížeče Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari a Chrome.

Pokud budete mít s přístupností obsahu tohoto webu či s jeho používáním jakýkoliv problém, kontaktujte společnost FIL-WEB na e-mailové adrese support@fil-web.cz.