na obsah

Technologie lisování

Firma se zabývá zpracováním termosetů způsobém přímého lisování, přetlačování a vstřikováním termoplastů.

Lisování termosetů je způsob tváření plastu ve vytápěné formě,kdy se na materiál působí tlakem pro dosažení požadovaného tvaru.

Základní technické parametry lisování termosetu jsou:

  • tlak, kdy využíváme lisy od 45 do 160t
  • teplota lisování, která závisí na druhu použitého materiálu (termosetu PF,ME,BMC atd.)
  • čas neboli doba vytvrzování, která se určuje podle tlouštky stěny výrobku asi 1-1,5min na 1mm.

Přetlačování plastu je další způsob lisování termosetu. Jedná se o metodu při které se hmota vkládá do dutiny formy, odkud je přetlačena do vlastní dutiny formy.

Dalším způsobem zpracování je vstřikování termoplastu, což je tváření plastu, při kterém je dávka materiálu vstříknuta velkou rychlostí do dutiny formy, kde ztuhne ve finální výrobek.